Formularze Urząd Skarbowy

Aktualne formularze PIT-37PIT-36PIT-36LPIT-38PIT-39, PIT-28, CIT, VAT oraz wiele innych można pobrać przechodząc na stronę Ministerstwa Finansów.

Pobrane formularze wystarczy wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej przynieść do właściwego Urzędu Skarbowego w którym się Państwo rozliczają.

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.
Aktualny druk PIT można pobrać ze strony >>> http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/formularze-do-druku/pit

CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.
Aktualny druk CIT można pobrać ze strony >>> http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku/cit

VAT

Podatek od towarów i usług, PTU (Value Added Tax) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.
Aktualny druk VAT można pobrać ze strony >>> http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku/vat