Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra

Szukasz kontaktu do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze? Nie wiesz, gdzie mieści się Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze? Chcesz zanieść PIT do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze? Potrzebny Ci numer konta do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra – Informacje

Mapa Dojazdu Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra

Adres Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra

Telefon do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

(68) 456-09-00

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-18:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

us871@lu.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

I. Rachunki  bieżące Urzędu do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:
1. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
38 1010 1704 0059 5922 2100 0000 NBP O/O Zielona Góra

2. VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:

85 1010 1704 0059 5922 2200 0000 NBP O/O Zielona Góra
3. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
35 1010 1704 0059 5922 2300 0000 NBP O/O Zielona Góra
4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym mandaty (in.d):
29 1010 1704 0059 5922 2700 0000 NBP O/O Zielona Góra
5. Numer rachunku bankowego dla PCC – Karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
94 1010 0055 0200 8710 0007 0000 – NBP O/O Bydgoszcz

II. Numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego Lubuskiego Urzędu Skarbowego:
12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 – NBP O/O Zielona Góra

III. Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze:
Opłata skarbowa: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Strona Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/lubuski-urzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Zielonej Górze?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowiedni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

Zakresem działania Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, objęte są następujące grupy podatników:
ze względu na charakter podmiotowy, gdy podatnik jest:

podatkową grupą kapitałową, o której mowa w art. 1a ustawy z 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych,
bankiem,
zakładem ubezpieczeń,
jednostką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
jednostką działającą na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
oddziałem lub przedstawicielstwem przedsiębiorstw zagranicznych,
lub
ze względu na charakter przedmiotowy, gdy podatnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
a) w roku podatkowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) albo
b) jako rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiada udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
c) jest zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
d) jako rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiada jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Zobacz placówki w innych miastach w województwie lubuskim:


Wschowa | Zielona Góra | Drezdenko | Gorzów Wielkopolski | Krosno Odrzańskie | Żary | Międzyrzecz | Żagań | Nowa Sól | Słubice | Sulęcin | Świebodzin