Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok

Szukasz kontaktu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku? Nie wiesz, gdzie mieści się Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku? Chcesz zanieść PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku? Potrzebny Ci numer konta bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok – Informacje

Mapa Dojazdu Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

Świętojańska 13, 15-001 Białystok

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

(85) 878-41-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

us2003@pd.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

Rachunki bieżące Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
95 1010 1049 0071 3922 2100 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

VAT – podatek od towarów i usług:
45 1010 1049 0071 3922 2200 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
92 1010 1049 0071 3922 2300 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
79 1010 0055 0202 0030 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
86 1010 1049 0071 3922 2700 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

Rachunki sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:
69 1010 1049 0071 3913 9120 0000   NBP O/O w Białymstoku

Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Białymstoku

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 BANK PEKAO SA

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • opłata paliwowa

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-bialymstoku

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Białymstoku?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

części miasta na prawach powiatu – Białystok pod nazwami: Antoniuk, Bacieczki, Bażantarnia, Białostoczek, Dziesięciny, Marczuk, Nowe Miasto, Piaski, Starosielce, Śródmieście, Wysoki Stoczek.