Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa

Szukasz kontaktu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie? Nie wiesz, gdzie mieści się Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie? Chcesz zanieść PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie? Potrzebny Ci numer konta bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa – Informacje

Mapa Dojazdu Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

(34) 329-01-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

us2409@sl.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 24101012120014142221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 71101012120014142222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 21101012120014142223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych(m.in.  grzywny, mandaty, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia, opłata komornicza, przepadek korzyści majątkowej) – 15101012120014142227000000

Sumy depozytowe – 95101012120014141391200000

Sumy depozytowe – oprocentowane lokaty – 61101012120014141391201000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 45101000550202409000070000

Od dnia 1 marca 2017 roku należności związane z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłata paliwową, należy dokonywać na rachunki bankowe wyznaczonego urzędu, tj. Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
tel.: +48 18 26 30 400
fax: +48 18 26 62 933
e-mail: us1218@mp.mofnet.gov.pl

Rodzaj wpłaty

Numer konta

 • cło
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych
 • decyzje i postanowienia
 • mandaty
 • kary pieniężne
 • kary porządkowe
 • kary grzywny
 • koszty postępowania
 • opłaty za udostępnianie danych
 • opłaty za udzielenie zezwoleń
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym)

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • podatek akcyzowy krajowy
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu
 • podatek od gier
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • opłata paliwowa

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
 • kaucje
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych
 • dopłata do gier hazardowych
 • zaliczki na WIA i WIT

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-czestochowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Częstochowie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

Część miasta na prawa powiatu Częstochowa tj. ulice położone na zachód od Al. Wojska Polskiego i linii tramwajowej.
Część powiatu częstochowskiego obejmująca miejscowości: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Starcza