Rozlicz PIT w Ząbkowicach Śląskich

Rozlicz PIT w Ząbkowicach Śląskich. Do kiedy rozliczyć PIT w Ząbkowicach Śląskich? W jakim Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich złożyć PIT? W jakiej placówce US złożyć PIT w Ząbkowicach Śląskich? Gdzie rozlicza się PIT w Ząbkowicach Śląskich? Jaki jest termin rozliczenia PIT w Ząbkowicach Śląskich? Rozlicz PIT za darmo w Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich. Z nami uzyskasz zwrot podatku z zagranicy: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Dania, Irlandia, Norwegia, Austria, USA, Australia, Kanada, Nowa Zelandia.

Rozlicz PIT

Jak rozliczyć PIT w Ząbkowicach Śląskich?

Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym.

Termin rozliczenia PIT w Ząbkowicach Śląskich?

Warto pamiętać, że zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 trzeba złożyć do 30 kwietnia, a deklarację PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Jakie deklaracje PIT można złożyć w Ząbkowicach Śląskich?

PIT-36 – Formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy,

PIT-36L – Formularz składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,

PIT-37 – Formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,

PIT-38 – Formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

PIT-39 – Formularz składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

PIT-28 – Formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie PIT w Ząbkowicach Śląskich w kilku krokach:

  1. Wybieramy odpowiedni formularz PIT
  2. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
  3. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
  4. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
  5. Zanosimy PIT do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Ile trzeba czekać na zwrot podatku w Ząbkowicach Śląskich?

Pamiętaj, że jeśli w Twoim zeznaniu wykazałeś kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy powinien zwrócić Ci nadpłatę podatku do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji, w przypadku złożenia korekty zeznania podatkowego to termin do zwrotu nadpłaty liczymy od dnia skorygowania zeznania. Pamiętaj, że im szybciej złożysz PIT tym szybciej uzyskasz nadpłatę podatku, dlatego nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem PIT w swoim mieście.

Zwrot podatku z zagranicy w Ząbkowicach Śląskich:

Pracowałeś w takich krajach jak: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Dania, Irlandia, Norwegia, Austria, USA, Australia, Kanada, Nowa Zelandia ? Wiesz , że możesz się starać o zwrot podatku z zagranicy? Nie czekaj tylko już teraz uzyskaj zwrot podatku, który Ci się należy kontaktując się z nami poprzez formularz dostępny na stronie!

Rozlicz PIT w Ząbkowicach Śląskich
5 (100%) 1 vote