Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Adres Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik

31-272, Krowoderskich Zuchów 2, Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik

(12) 665-61-00

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik

us1211@mp.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik

Narodowym Banku Polskim – Oddział Okręgowy w Krakowie:
Numer konta                                                         Rodzaj rachunku bankowego
92 1010 1270 0046 7522 2100 0000                  – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
42 1010 1270 0046 7522 2200 0000                  – podatek od towarów towarów usług (VAT)
89 1010 1270 0046 7522 2300 0000                  – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
77 1010 1270 0046 7522 3100 0000                 – dochody budżetowe (mandaty, koszty egzekucyjne)
30 1010 1270 0046 7522 3000 0000                 – wydatki budżetowe jednostki budżetowej (Urzędu)
NBP O/O Bydgoszcz
23 1010 0055 0201 2110 0007 0000                –  podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).
W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.
Ponadto w Urzędzie Skarbowym Kraków-Prądnik znajduje się kasa gotówkowa.
Godziny otwarcia kasy Urzędu:    poniedziałek – piątek    7:15 – 14:30

Strona US Kraków – Prądnik

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-pradnik/

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Krakowie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

Zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik obejmuje części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony.
Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wyznacza granica przebiegająca:
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką,
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: od skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza z al. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Akacjową do ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich, ul. Czyżyńską, ul. Szenwalda do ul. Mogilskiej, ul. Mogilską do skrzyżowania z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania z Rakowicką,
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta: od skrzyżowania linii kolejowej Kraków–Warszawa z granicą administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z ul. Powstańców, ulicami: Reduta, F. Bohomolca, Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego. Akacjową.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, z wyjątkiem ul. Mogilskiej, którą obsługuje w całości Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.