Urząd Skarbowy Leżajsk

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Leżajsku? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Leżajsku? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Leżajsku? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Leżajsku? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Leżajsku? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Leżajsk – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Leżajsk

Adres Urzędu Skarbowego w Leżajsku

Plac Targowy 3, 37-300 Leżajsk

Telefon do Urzędu Skarbowego w Leżajsku

(17) 240-68-00

Urząd Skarbowy Leżajsk – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Leżajsku

us1809@pk.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Leżajsku

NBP O/O Rzeszów

76101015282005302221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych
26101015282005302222000000 – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od gier
73101015282005302223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
67101015282005302227000000 – grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

NBP O/O Bydgoszcz

79101000550201809000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona Urzędu Skarbowego w Leżajsku

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lezajsku

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Leżajsku?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

  1. Miasto Leżajsk, Miasto i Gminę Nowa Sarzyna oraz gminy Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk.