Urząd Skarbowy Nowy Sącz

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Nowym Sączu? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Nowy Sącz – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Nowy Sącz

Adres Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

Władysława Barbackiego 10, 33-300 Nowy Sącz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

(18) 547-38-08

Urząd Skarbowy Nowy Sącz – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

us1217@mp.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie
CIT

96 1010 1270 0031 7322 2100 0000

VAT

46 1010 1270 0031 7322 2200 0000

PIT          93 1010 1270 0031 7322 2300 0000
Dochody budżetowe  (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, przepadki na rzecz Skarbu Państwa)

87 1010 1270 0031 7322 2700 0000

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
Karta podatkowa (KP)

Podatek od spadków i darowizn (SD)

Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

44 1010 0055 0201 2170 0007 0000

 

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 

  • opłata paliwowa

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • dopłata do gier hazardowych

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z  Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) opłatę skarbową od czynności urzędowych i zaświadczeń należy uiścić w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Opłatę skarbową można uiścić również w punkcie kasowym budynku Urzędu przy ul. Barbackiego 10 w Nowym Sączu prowadzonym przez BS w Łącku w godzinach pracy punktu kasowego.

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:
Opłata skarbowa

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 

Informujemy, że aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).
W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.

Strona Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowym-saczu

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Nowym Sączu?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz
powiat nowosądecki obejmujący: miasto Grybów
gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz.