Urząd Skarbowy Przemyśl

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Przemyślu? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Przemyślu? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Przemyślu? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Przemyślu? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Przemyślu? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Przemyśl – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Przemyśl

Adres Urzędu Skarbowego w Przemyślu

Lwowska 9a, 37-700 Przemyśl

Telefon do Urzędu Skarbowego w Przemyślu

(16) 675-26-00

Urząd Skarbowy Przemyśl – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Przemyślu

us1813@pk.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Przemyślu

NBP O/O Rzeszów

15101015280020332221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

62101015280020332222000000 – podatek od towarów i usług (VAT)

12101015280020332223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT, PPW, PPL, PPE, PPR)

06101015280020332227000000 – grzywny i kary(GK), podatki zniesione, grzywny oraz kary pieniężne od osób fizycznych wymierzane i pobierane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzone na postawie kks, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej (DPO), dochody z tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania karno-skarbowego, opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym, zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa, opłata za wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych, koszty postępowania, wpływy z tyt. konfiskaty mienia i przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa

86101015280020331391200000 – rachunek Organu Egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu do realizacji zajęć egzekucyjnych i dokonywania wpłat przez zobowiązanych

NBP O/O Bydgoszcz

93101000550201813000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

 • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
 • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

Rodzaj wpłaty Numer konta
 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • opłata paliwowa
09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.
14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona Urzędu Skarbowego w Przemyślu

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-przemyslu

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Przemyślu?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

 • miasto na prawach powiatu – Przemyśl;
 • powiat przemyski obejmujący gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.