Urząd Skarbowy Sanok

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Sanoku? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Sanoku? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Sanoku? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Sanoku? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Sanoku? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Sanok – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Sanok

Adres Urzędu Skarbowego w Sanoku

Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok

Telefon do Urzędu Skarbowego w Sanoku

(13) 464-14-90

Urząd Skarbowy Sanok – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Sanoku

us1817@pk.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Sanoku

NBP O/O Rzeszów

73101015280911252221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), zeznania roczne CIT-8
23101015280911252222000000 – podatek od towarów i usług (VAT)
70101015280911252223000000 – prowadzących działalność gospodarczą (PIT, PPL), zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu PIT-36, PIT-36L, nie prowadzących działalności gospodarczej (PIT), zeznanie roczne PIT-37, z papierów wartościowych – akcje (PPW), zeznanie roczne PIT-38, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (PPE), zeznanie roczne PIT-28, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PPD), deklaracja PIT-19A, podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (PPR), deklaracja PIT-23, zeznanie roczne PIT-39
64101015280911252227000000 – pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
13101015280911251391201000 – rachunek sum depozytowych egzekucji

NBP O/O Bydgoszcz

10101000550201817000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona Urzędu Skarbowego w Sanoku

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sanoku

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Sanoku?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

  • miasto Sanok;
  • miasto i gmine Zagórz;
  • gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn.