Urząd Skarbowy Staszów

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Staszowie? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Staszowie? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Staszowie? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Staszowie? Potrzebny Ci numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Staszowie? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Staszów – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Staszów

Adres Urzędu Skarbowego w Staszowie

Oględowska 12, 28-200 Staszów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Staszowie

(15) 864-67-00

Urząd Skarbowy Staszów – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Staszowie

us2613@sk.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Staszowie

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy w Kielcach:
67 1010 1238 0853 0022 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych
17 1010 1238 0853 0022 2200 0000 – podatek od towarów i usług
64 1010 1238 0853 0022 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
58 1010 1238 0853 0022 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy w Bydgoszczy:
80 1010 0055 0202 6130 0007 0000 – zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej(KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona Urzędu Skarbowego w Staszowie

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-staszowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Staszowie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

powiat staszowski obejmujący gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów.