Urząd Skarbowy Suwałki

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Suwałkach? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Suwałkach? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Suwałkach? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Suwałkach? Potrzebny Ci numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Suwałkach? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Suwałki – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Suwałki

Adres Urzędu Skarbowego w Suwałkach

1 Maja 2a, 16-400 Suwałki

Telefon do Urzędu Skarbowego w Suwałkach

(87) 566-69-83 do 85

Urząd Skarbowy Suwałki – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Suwałkach

us2012@pd.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Suwałkach

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Suwałkach do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
03 1010 1049 0001 6922 2100 0000 NBP O/O Białystok.

VAT – podatek od towarów i usług:
50 1010 1049 0001 6922 2200 0000 NBP O/O Białystok.

PIT, PPL, PPE, PPR, PPD – podatek dochodowy od osób fizycznych:
97 1010 1049 0001 6922 2300 0000 NBP O/O Białystok

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
62 1010 0055 0202 0120 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (m.in. należności za kserokopie dokumentów):
91 1010 1049 0001 6922 2700 0000 NBP O/O Białystok
Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Suwałkach:

Egzekucja administracyjna
74 1010 1049 0001 6913 9120 0000 NBP O/O Białystok

Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • opłata paliwowa

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona Urzędu Skarbowego w Suwałkach

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-suwalkach

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Suwałkach?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

miasta:

·         Suwałki,

·         Sejny

gminy:

·         Bakałarzewo,

·         Filipów,

·         Giby,

·         Jeleniewo,

·         Krasnopol,

·         Puńsk,

·         Przerośl,

·         Raczki,

·         Rutka-Tartak,

·         Sejny,

·         Suwałki,

·         Szypliszki,

·         Wiżajny.