Urząd Skarbowy Tarnobrzeg

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Tarnobrzeg – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Tarnobrzeg

Adres Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu

Stanisława Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu

(15) 851-43-00

Urząd Skarbowy Tarnobrzeg – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu

us1820@pk.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu

NBP O/O Rzeszów
04101015281440492221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2, CIT-6, CIT-8)

51101015281440492222000000 – podatek od towarów i usług (VAT),podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od gier (VAT-7)

98101015281440492223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-8R, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38)

92101015281440492227000000 – grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

75101015281440491391200000 – konto depozytowe organu egzekucyjnego
NBP O/O Bydgoszcz

69101000550201820000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tarnobrzegu

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Tarnobrzegu?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

  • miasto Tarnobrzeg;
  • miasta i gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba;
  • gminy: Gorzyce, Grębów.