Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne

Adres Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych

Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Telefon do Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych

(13) 461-21-43; (13) 461-14-90

Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych

us1821@pk.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych

NBP O/O Rzeszów

06101015280911122221000000 –  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2, CIT-6, CIT-8)

53101015280911122222000000 –  podatek od towarów i usług (VAT),podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od gier (VAT-7)

03101015280911122223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-8R, PIT-28, PIT-36, PIT-37)

94101015280911122227000000 –  grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

NBP O/O Bydgoszcz

24101000550201821000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ustrzykach-dolnych

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Ustrzykach Dolnych?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

  • Miasto i Gminę Ustrzyki Dolne;
  • Gminy: Czarna i Lutowiska.