Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2018 roku

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku. Jaka będzie kwota wolna od podatku w 2018? Ile wyniesie kwota wolna od podatku w 2018? Rząd podnosi kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł od 1 stycznia 2018! Co to jest kwota wolna od podatku?

 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2018 roku

W nowym roku czekają nas zmiany związane z wysokością kwoty wolnej od podatku, zmiana będzie bardzo korzystna bo  z obecnych 6,6 tys. zł wzrośnie do do 8 tys. zł.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku to jeden z elementów systemu podatkowego.

Kto skorzysta z podwyższenia kwoty wolnej od podatku w 2018 roku?

Na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku w 2018 skorzystają szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. Osoby, które osiągają bardzo małe dochody, mamy nadzieję, że kwota ta kiedyś wzrośnie do jakiejś sensownej.

Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzrostem dochodów (degresywną) kwotę wolną od podatku dla dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania powyżej 8000 zł do 13 000 zł oraz powyżej 85 528 zł do 127 000 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w przedziale 13 000 zł – 85 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł).

Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku PIT jest działaniem, które ma poprawić sytuację najmniej zamożnych obywateli naszego kraju.