Małopolski Urząd Skarbowy

Szukasz kontaktu do Małopolskiego Urzędu Skarbowego? Nie wiesz, gdzie mieści się Małopolski Urząd Skarbowy? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Małopolskiego Urzędu Skarbowego? Chcesz zanieść PIT do Małopolskiego Urzędu Skarbowego? Potrzebny Ci numer konta do Małopolskiego Urzędu Skarbowego? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Małopolski Urząd Skarbowy – Informacje

Mapa Dojazdu Małopolski Urząd Skarbowy

Adres Małopolski Urząd Skarbowy

os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków

Telefon do Małopolskiego Urzędu Skarbowego

(12) 681-70-00

Małopolski Urząd Skarbowy – godziny otwarcia

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Małopolskiego Urzędu Skarbowego

mus@mp.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Małopolskiego Urzędu Skarbowego

Numery rachunków bankowych dla wpłat podatków:
NBP O/O Kraków 
15 1010 1270 0043 4322 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych
62 1010 1270 0043 4322 2200 0000 – Podatek od towarów i usług
12 1010 1270 0043 4322 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
06 1010 1270 0043 4322 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
NBP O/O Bydgoszcz
39 1010 0055 0201 2710 0007 0000 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).
W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.
Infomujemy, że rachunki prowadzone w O/O NBP w Krakowie dla Izby Celnej w Krakowie z dniem 1 marca 2017r. zostały przejęte przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zachowane zostały dotychczasowe numery rachunków, natomiast zmianie uległa ich nazwa w systemach informatycznych NBP.

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

 • opłata paliwowa
 

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.
14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Rodzaj wpłaty Numer konta
 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych –  konta Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych.

 • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • wadium,
 • bilon wyjęty z automatów i środków pieniężnych, w stosunku do których trwają postępowania sądowe w sprawach nie podjętych depozytów
 

87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

Rodzaj wpłaty Numer konta
 • dochody budżetu państwa z tytułu wyroków sądów zasądzających zwrot kosztów,
 • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
 • należności cywilnoprawnych
 

69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb administracji skarbowej są dostępne na ich stronach internetowych.

Strona Małopolskiego Urzędu Skarbowego

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/malopolski-urzad-skarbowy-w-krakowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Krakowie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

Zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego, w którym znajdują się siedziby 28 urzędów skarbowych.