PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R – Nowe terminy od 2019

W 2019 mamy zmiany związane z przekazywaniem deklaracji na drukach: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R. Deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Sprawdź już teraz co się tak naprawdę zmieniło.

PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R - Nowe terminy od 2019

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Początek roku 2019 zaowocuje zmianami w sposobie przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. Deklaracje, które przekazywaliśmy na formularzach PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R od nowego roku przekazujemy wyłącznie drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

Nowe terminy przesyłania informacji o dochodach

W 2019 roku informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach przesyłamy od US wyłącznie elektronicznie, na wysłanie formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R mamy czas do 31 stycznia 2019 r. Terminy składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR nie ulegają zmianie, na ich złożenie mamy czas do 31 stycznia 2019 r. W przypadku przesyłania formularza IFT-1/IFT-1R czas na przesłanie to 28 lutego 2019. Pamiętaj, że do końca lutego powinieneś przesłać informację o wypłaconych dochodach.

Podpis formularzy

Wszystkie formularze, które chcemy wysłać do US możemy podpisać podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi w przypadku wysyłania formularzy PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są one składane przez osoby fizyczne.

Podpis kwalifikowany – elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.

Podpis danymi autoryzującymi –  W przypadku tego podpisu należy podać cechy informacyjne w postaci:
1) Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL
2) Imię (pierwsze)
3) Nazwisko,
4) Data urodzenia,
5) Kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.

Jak przesłać formularze?

Podpisane formularze możemy przesłać na 3 sposoby: Pierwszym z nich jest użycie formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, drugim sposobem jest wykorzystanie modułu finansowo-księgowego, trzecim sposobem jest wykorzystanie Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

 • wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl
 • pobierz odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze
 • wypełnij formularz
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • wyślij

Modułu finansowo-księgowego

 • wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl
 • pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
 • wypełnij formularz
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • wyślij dokument ze swojej aplikacji

Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

 • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia
 • wypełnij formularz
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • wyślij dokument do UBD