Rozlicz PIT z administracją skarbową

Od teraz możesz złożyć swój formularz PIT-37 z pomocą administracji skarbowej.  Jeśli chcesz aby Urząd Skarbowy wypełnił za Ciebie PIT to musisz jak najszybciej złożyć krótki wniosek PIT-WZ, dzięki temu sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zobacz koniecznie na czym polega PIT-WZ i usługa Usługa PFR.

Rozlicz PIT z administracją skarbową

Już teraz nie musisz sam rozliczać swojego PITa wystarczy, że skorzystasz z pomocy urzędu akarbowego i wypełnisz prosty wniosek PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez ).

Co to jest PIT-WZ?

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.

W PIT-WZ można wnioskować o:

  • rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
  • uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
  • zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
  • przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Jak można podpisać wniosek PIT-WZ?

Wniosek można podpisać na kilka sposobów:

  • podpisem kwalifikowanym,
  • profilem zaufanym,
  • kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,
  • przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).

Aktualny wniosek PIT-WZ można pobrać ze strony Ministerstwa pod linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz

PFR – Twoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT

Rozliczając się za 2017 możesz skorzystać z usługi PFR czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Usługa PFR czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego będzie aktywna od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym i będzie dotyczyła deklaracji PIT-37 i PIT-38. W przypadku usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego to podatnik musi zdecydować czy skorzysta z takiego rozwiązania i te rozliczenie zatwierdzi.. W przypadku zatwierdzenia przez podatnika usługi PFR musi on sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację.

Pomoc/Infolinia usługi PFR

(pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych)

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Pamiętajcie, że termin składania deklaracji PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-38 PIT-39 mija 30 kwietnia 2018!