Sprawdź, kiedy otrzymasz zwrot nadpłaty z PIT w 2018

Sprawdź już teraz kiedy otrzymasz zwrot nadpłaty z PIT w 2018 za pośrednictwem aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. W chwili obecnej po uzupełnieniu odpowiednich pół formularza możesz sprawdzić stan realizacji przez urząd skarbowy zwrotu nadpłaty z zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017.

Sprawdź, kiedy otrzymasz zwrot nadpłaty z PIT w 2018

Zwrot nadpłaty PIT w 2018

Usługa udostępniona przez Ministerstwo Finansów umożliwia sprawdzenie stanu realizacji zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.

Zwrot nadpłaty PIT – Jak sprawdzić?

Aby sprawdzić stan zwrotu nadpłaty należy podać:

 • PESEL/NIP – numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu,
 • kwotę przychodu za 2017 rok – wartość przychodu w pełnych zł (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a te wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).
  Dla zeznań złożonych:

  • indywidualnie to kwota przychodu podatnika,
  • wspólnie z małżonkiem to kwota przychodu podatnika, a jeśli nie występuje to kwota przychodu małżonka.

  Jest to kwota wykazana z zeznaniu podatkowym za rok 2017 w pozycji:

  • – PIT-28(19, 20) – poz. 45
  • – PIT-36(23, 24, 25) – poz. 90, 141
  • – PIT-36L(12, 13,14) – poz. 13, 18
  • – PIT-37(23, 24) – poz. 64, 95

Jeśli wprowadzone dane są poprawne i w aplikacji jest dostępna informacja o złożonym zeznaniu podatkowym otrzymasz jedną z informacji:

 • zrealizowano
  co oznacza, że wskazany etap realizacji zwrotu nadpłaty został w urzędzie zrealizowany.

albo

 • w trakcie realizacji
  co oznacza, że proces zwrotu nadpłaty w urzędzie skarbowym jeszcze trwa.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku PIT?

Jeżeli w zeznaniu wykazaliśmy kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące od dnia złożenia tego zeznania. Jeżeli jednak złożymy korektę zeznania, termin do zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia skorygowania zeznania. W sytuacji gdy mamy zaległości podatkowe przysługująca nam nadpłata zostanie z urzędu zaliczona na poczet tych zaległości.

Zwrot nadpłaty następuje:
• na wskazany przez nas (osobisty) rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
• przekazem pocztowym lub na żądanie w kasie urzędu (możliwość takich form zwrotu nadpłaty dotyczy osób, które nie są zobowiązane do posiadania rachunku).