Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Każda osoba, która rozpoczyna działalności lub także w jej trakcie, będzie się zastanawiać, która z form opodatkowania dochodów działalności jest najlepsza. Jakie formy opodatkowania mamy do wyboru?

Rozlicz PIT z administracją skarbową

Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych?

PIT na zasadach określonych dla przedsiębiorców będziesz płacić, jeśli:

  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą
  • jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty niż osoby fizyczne, pod warunkiem złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki oraz partnerskiej.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

Jakie są różnice pomiędzy formami opodatkowania?

Zasady ogólne (skala podatkowa) Podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa
Kto może stosować działalność jedno- osobowa każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą każda osoba fizyczna uzyskująca przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2021 i kontynuujące opodatkowanie kartą w 2022
Kto może stosować – spółki Wspólnicy spółek: jawnej osób fizycznych lub jawnej, która wybrała jednokrotne opodatkowanie, partnerskiej, cywilnej Wspólnicy spółek: jawnej, osób fizycznych lub jawnej, która wybrała jednokrotne opodatkowanie, partnerskiej, cywilnej Wspólnicy spółki: jawnej i cywilnej, której wspólnikami są tylko osoby fizyczne Wspólnicy spółki cywilnej opodatkowani w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2021 i kontynuujący opodatkowanie w tej formie w 2022
Rodzaje działalności każda działalność gospodarcza każda działalność gospodarcza każda działalność, za wyjątkiem wskazanych działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem wskazane w katalogu działalności, które mogą być opodatkowane kartą podatkową
Limit dochodów brak limitu brak limitu do 2 mln EURO: – samodzielnie, – łącznie w ramach spółki cywilnej, lub spółki jawnej brak limitu
Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu Tak tak Nie Nie
Co jest opodatko- wane dochód dochód przychód podatek ustala urząd skarbowy
Stawka podatku 17% lub 32% 19% od 2% do 17% stawki zależą od m.in. rodzaju działalności, miejsca wykonywania, liczby pracowników
Kto ustala podatek podatnik podatnik podatnik Naczelnik Urzędu Skarbowego
Rozliczenie z innymi dochodami tak nie Nie nie
Najważniejsze zalety możliwość opodatkowania w jednym zeznaniu dochodów z różnych źródeł (ale nie wszystkich), – wiele ulg podatkowych stała stawka podatkowa – brak progresji prosty sposób ustalenia podstawy opodatkowania – uproszczona ewidencja z góry ustalona wartość podatku – brak księgowości
Najważniejsze wady stawka 32% po przekroczeniu 120 tys. dochodu brak wielu ulg wyłączenia niektórych rodzajów działalności z możliwości stosowania forma opodatkowania wyłącznie dla przedsiębiorców korzystających z niej na dzień 31.12.2021 – brak możliwości wyboru karty od 2022