Kto musi zapłacić podatek od zakupu samochodu i jak to zrobić?

Każda osoba planująca zakup samochodu powinna być świadoma faktu, że od tej czynności trzeba zapłacić podatek. Chociaż popularne jest stwierdzenie „podatek od zakupu samochodu” to określenie błędne, ponieważ polskie prawo nie przewiduje takiego podatku. Za co zatem płacimy? Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych – czyli krótko mówiąc od zawieranej umowy, podobnie jak np. w przypadku kupna domu, czy mieszkania. Ile wynosi taki podatek, kto powinien go zapłacić i jak to zrobić?

Kto musi zapłacić podatek od zakupu samochodu i jak to zrobić?

Kto płaci podatek od zakupu samochodu?

Osobą, która zobowiązana jest do zapłacenia tego podatku, jest osoba kupująca – jeżeli całość odbywa się na zasadzie wyżej wymienionej umowy. Kiedy ma miejsce podpisanie takiej umowy? Kiedy transakcja dokonywana jest pomiędzy dwiema osobami fizycznymi – nawet w przypadku, jeżeli pośrednikiem w sprzedaży jest komis.

Kiedy możemy być zwolnieni z podatku od zakupu samochodu?

Są jednak wyjątki, kiedy nabywca samochodu nie musi płacić takiego podatku. Jest to sytuacja, w której kupujemy samochód bezpośrednio od komisu lub od zawodowego handlarza. Dlaczego wtedy nie płacimy podatku od samochodu? Sprzedawca ma w tym momencie możliwość wystawienia faktury VAT – dzięki czemu kupujący zwolnione jest z obowiązku opłaty podatku.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku zaistnieje także, jeżeli wartość auta wynosi poniżej tysiąca złotych. Istotnym jest tutaj fakt, że nie jest to kwota widoczna na zawartej umowy. W momencie załatwiania formalności urzędowych następuje sprawdzenie wartości auta w oparciu o specjalne katalogi. Ma to na celu eliminację oszustw związanych z zaniżaniem wartości samochodów, co mogłoby wpływać na wysokość podatków. Zdarza się, że sprzedawca w umowie dokonuje także zapisu, iż samochód jest uszkodzony – to także ma na celu obniżenie wartości samochodu. Jest to jednak łatwe do zweryfikowania i trzeba mieć świadomość popełniania przestępstwa.

Ile wynosi podatek podatek od zakupu samochodu i kiedy trzeba go zapłacić?

Wysokość podatku to 2% od wartości pojazdu – zazwyczaj nie jest to więc wysoka kwota. Jeżeli chodzi o czas zapłaty, to powinno to nastąpić do 14 dni od daty podpisania umowy cywilnoprawnej. Oczywiście w związku z tym podatkiem konieczne jest także wypełnienie specjalnych deklaracji. W przypadku jednego właściciela na umowie trzeba wypełnić deklarację PCC-3. Jeżeli na umowie pojawia się współwłaściciel, to konieczna jest deklaracja PCC-3/A. Co ważne deklaracja może być wysłana internetowo lub listownie, a opłata wykonana przelewem bankowym. Oszczędza to czas i pozwala na szybkie załatwienie formalności.

Co jeśli zapomnimy zapłacić podatek od zakupu samochodu?

Może zdarzyć się, że w przypływie emocji wynikających z zakupu pojazdu zapomnimy o uiszczeniu podatku. Co wówczas? Urzędnicy mogą sami upomnieć się o zaległą kwotę, jeżeli jednak tego nie zrobią, to mamy szansę naprawić swój błąd. Koniecznie błędzie złożenie tzw. „czynnego żalu” czyli pisma wyjaśniającego błąd, a następnie opłacenie zaległej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami. Jeżeli sytuacja zostanie rozwiązana w ten sposób, to unikniemy kary finansowej.