Urząd Skarbowy Chełm

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Chełmie? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Chełmie? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Chełmie? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Chełmie? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Chełmie? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Chełm – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Chełm

Adres Urzędu Skarbowego w Chełmie

Urząd Skarbowy, którego szukasz jest zlokalizowany pod adresem:

Obłońska 20a, 22-100 Chełm

Telefon do Urzędu Skarbowego w Chełmie

Aby skontaktować się telefonicznie z placówką wystarczy zadzwonić pod numer telefonu:

(82) 565-24-49

Urząd Skarbowy w Chełmie – godziny otwarcia

Placówka Urzędu Skarbowego w Twoim mieście jest otwarta w dniach i godzinach jak poniżej:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Chełmie

Aby wysłać wiadomość e-mail do placówki wystarczy skorzystać z poniższego adresu e-mail:

us0604@lb.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Chełmie

Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O w Lublinie

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 88 1010 1339 0137 2322 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 38 1010 1339 0137 2322 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 85 1010 1339 0137 2322 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 79 1010 1339 0137 2322 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie – 62 1010 1339 0137 2313 9120 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O Bydgoszcz:

  • Karta podatkowa KP, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD – 81 1010 0055 0200 6040 0007 0000

Właściciel rachunku: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Strona US w Chełmie

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chelmie

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Chełmie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy w Chełmie obejmuje swoim zasięgiem: miasto na prawach powiatu: Chełm, miasto Rejowiec Fabryczny, gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź.

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy Chełm
5 (100%) 1 vote