Urząd Skarbowy Zamość

Szukasz kontaktu do Urzędu Skarbowego w Zamościu? Nie wiesz, gdzie mieści się Urząd Skarbowy w Zamościu? Potrzebujesz się dowiedzieć jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Zamościu? Chcesz zanieść PIT do Urzędu Skarbowego w Zamościu? Potrzebny Ci numer konta do Urzędu Skarbowego w Zamościu? Zobacz jaki jest numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście oraz wiele innych przydatnych informacji.

Urząd Skarbowy- godziny otwarcia, telefon, kontakt, druki, numery kont bankowych

Urząd Skarbowy Zamość – Informacje

Mapa Dojazdu Urząd Skarbowy Zamość

Adres Urzędu Skarbowego w Zamościu

Urząd Skarbowy, którego szukasz jest zlokalizowany pod adresem:

Jana Kilińskiego 82, 22-400 Zamość

Telefon do Urzędu Skarbowego w Zamościu

Aby skontaktować się telefonicznie z placówką wystarczy zadzwonić pod numer telefonu:

(84) 677-63-00

Urząd Skarbowy w Zamościu – godziny otwarcia

Placówka Urzędu Skarbowego w Twoim mieście jest otwarta w dniach i godzinach jak poniżej:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Zamościu

Aby wysłać wiadomość e-mail do placówki wystarczy skorzystać z poniższego adresu e-mail:

us0620@lb.mofnet.gov.pl

Numer konta bankowego Urzędu Skarbowego w Zamościu

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O Lublin dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT: 79 1010 1339 0061 9022 2100 0000;
  • Podatek od towarów i usług VAT: 29 1010 1339 0061 9022 2200 0000;
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów zleceń, rozliczenia roczne PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38: 76 1010 1339 0061 9022 2300 0000;
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, wpływy z tytułu konfiskaty mienia i przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa wynikającego z orzeczeń sądowych, zryczałtowane koszty postępowania karno-skarbowego: 70 1010 1339 0061 9022 2700 0000;
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu: 53 1010 1339 0061 9013 9120 0000;

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O Bydgoszcz dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa: 40 1010 0055 0200 6200 0007 0000;

Należności związane z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłata paliwową:

  • Urząd Skarbowy w Nowym Targu ( ul. Parkowa 12 , 34-400 Nowy Targ): 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000;

Strona US w Zamościu

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zamosciu

Formularz PIT,CIT,VAT

Aktualne formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć PIT w Zamościu?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

1. Wybieramy odpowieni formularz zeznania
2. Sprawdzamy czy płatnik może dokonać rocznego obliczenia podatku
3. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
4. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
5. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
6. Składamy Zeznanie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy w Zamościu obejmuje swoim zasięgiem: miasto na prawach powiatu – Zamość oraz gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec.

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy Zamość
5 (100%) 1 vote